Formát B5, mäkká väzba, 199 strán

Príchod Syna človeka

Pokračovanie knihy Vychvátenie
Na vydaní spolupracovali:

Jazyková redakcia – slovenská: Eva HACKENBERG
Jazyková redakcia – česká: Pavlína OBEŠLOVÁ
Odborná spolupráca: Petr OTEVŘEL, Jiří ZMOŽEK
Obálka: Claudia JUTKOVÁ, Diana MATLÁKOVÁ
Layout, grafické spracovanie a sadzba: Claudia JUTKOVÁ
Technická podpora: Tomi JUTKA, Oliver ČAJKA, Dávid MADÁČ
Tlač: ALFA PRINT, s.r.o., Martin

Použité obrázky: Internet
Použité biblické citáty: Roháčkov preklad, druhé revidované vydanie z roku 1969

Prvé vydanie, 2019.
ISBN 978-80-570-0645-9

Copyright © 2019 Sergej Miháľ

image

Obsah knihy