Tajomstvo BIBLIE,
ktoré zatrasie nebom aj zemou

Pýtate sa čo je vychvátenie? 
Je to udalosť, pri ktorej všetkých oddaných kresťanov vezme Ježiš do nebeských príbytkov. 
Presne tak, ako to prisľúbil. 
Toto je kniha nádeje. Aj keď otvorene hovorí o veciach, ktoré prídu na svet, nechce vydesiť. Naopak. 
Má potešiť každého, kto uverí proroctvám Biblie. 
Boh zachráni svoje deti pred najväčším súžením, aké svet poznal. Dokiaľ nepríde Kristus, 
ovládne ho sila, o ktorej prorok Daniel napísal, 
že pomláti, požerie a rozdrví celú Zem. Biblia je kompas pravdy. Čo sa deje okolo nás, 
je iba začiatok toho, čo na svet ešte príde. 
Ľudstvo nerešpektuje svojho Stvoriteľa. 
Avšak On odpovedá: 
„Mlčal som od veku. Bol som ticho, 
akoby som bol hluchý a nemý, premáhal som sa. 
Ale teraz zatrasiem ešte raz nielen Zemou, 
ale aj nebom.“ Noe vtedy poslúchol Boha a postavil koráb. 
A čo my dnes?

Obsah knihy

Ukážka z knihy 1

Ukážka z knihy 2

Sergej Miháľ

Autor je eschatológ a evanjelista.

 

Od svojej mladosti hlása evanjelium Ježiša Krista. Ako laický kazateľ Biblie pôsobil už v bývalom Československu. V porevolučnom období bol mnoho rokov pastorom mladých kresťanov v Košiciach. Pred pár rokmi zameral svoju pozornosť na biblické znamenia, vďaka ktorým začal písať o „vychvátení Cirkvi a veľkom súžení sveta“. V súčasnosti k tejto téme na základe proroctiev Písma vyučuje.

Na emailovej adrese:

sergej.mihal@gmail.com je možné dohodnúť prednášky na území Čiech, Moravy a Slovenska. Nevyhýba sa žiadnym spoločenstvám a nerobí medzi nimi rozdiely. Je otvorený navštíviť každú komunitu, kde je hlad po pravdách Svätého Písma.

Rozhovor o vychvátení s autorom knihy „Vychvátenie“ Sergejom Miháľom na

Youtube: Seriál o vychvátení